ΕΠΑνΕΚ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδασκαλία παραδοσιακών μουσικών οργάνων
Λίγα λόγια για το εργαστήρι

Σε έναν χώρο ευχάριστο και ειδικά διαμορφωμένο στην πόλη του Ηρακλείου,  δραστηριοποιείται το εργαστήρι μας με κυριότερο εκπαιδευτικό αντικείμενο την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου. Διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, λαϊκές τέχνες, μουσικά όργανα και μουσικές κάθε περιοχής. Σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται διδασκαλία για την ιστορία του κάθε χορού αλλά και για την παραδοσιακή ενδυμασία που φοράει ο χορευτής.

Εκτός από τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, μουσικών οργάνων και λαϊκών τεχνών πραγματοποιούνται και αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες με σκοπό την γνωριμία του κόσμου με τον τόπο ως τουριστικό προορισμό και κατά συνέπεια την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού ως νέα εναλλακτική μορφή τουρισμού.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού της Κρήτης με την ενεργό δράση της νεολαίας έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστικής κίνησης δημιουργώντας υγιεί και βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο.

Παράλληλες δράσεις για την επίτευξη του στόχου είναι η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές, διαλέξεις, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ζωή της τόπου μας με σκοπό την  ενεργοποίηση και ευαισθητοποίησή του νεότερου πληθυσμού στην διατήρηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η εκπαιδευτική μας ομάδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αλλά και σημαντικές γνώσεις γύρω από τον πολιτισμό του τόπου μας.

Comments are closed.